مقاله عدالت اجتماعي در دوره دفاع مقدس و سازندگي : تحليل محتواي خطبه هاي نماز جمعه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عدالت اجتماعي در دوره دفاع مقدس و سازندگي : تحليل محتواي خطبه هاي نماز جمعه تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :34

پژوهش حاضر درصدد مطالعه عدالت اجتماعی در خطبه‌های نماز جمعه تهران در دوران دفاع مقدس و سازندگی است. ازآنجاکه از میان خطبای نماز جمعه تهران, تنها حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله رفسنجانی به‌طور نظام‌مند مباحثی را به عدالت اجتماعی اختصاص داده‌اند, لذا فقط خطبه‌های این دو خطیب بررسی می‌شود. برای چارچوب نظری از نظریات متفکران مسلمان ازجمله امام خمینی(ره), شهید مطهری, دکتر شریعتی, سید قطب, شهید صدر و السباعی بهره گرفته‌شده است. داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تحلیل‌شده و عدالت اجتماعی به چهار مقوله اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و حقوقی تقسیم‌شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش‌نامه معکوس است به‌این‌ترتیب که ابتدا اطلاعات با پرسشنامه معکوس جمع‌آوری شد و در مرحله بعد برای تحلیل, داده‌ها وارد نرم‌افزارspss گردید. یافته‌ها بیانگر آن است که عدالت اقتصادی در این دوره مهم‌ترین مقوله عدالت در نظر خطبای نماز جمعه است و مسؤولان مشکلات کشور را در حوزه عدالت اقتصادی می‌دانستند.

لینک کمکی