مقاله نظريه پردازي و نظريه عدالت در انديشه شريعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريه پردازي و نظريه عدالت در انديشه شريعتي :
تعداد صفحات :29

عدالت در اندیشه شریعتی از اصلی ترین مبانی فکری و دغدغه های اوست و به همراه اصل « امامت» دو شاخص اساسی « اسلام راستین؛ یعنی تشییع علوی » را تشکیل می دهد. تعاریف و نظریاتی غالباً منسجم و متعامل درباره عدالت در اندیشه شریعتی یافت می شود و این تعاریف با تعاریف اندیشمندان اسلامی متقدم و متأخر ,مشابهت های فراوانی دارد. البته تأکید شریعتی بر اهمیت و زیر بنایی بودن مفهوم « قسط» به نسبت مفهوم « عدل » و تبیینهای وی در این باره مختص اوست و از جذابیّت خاصی برخوردار است. شریعتی ضمن نفی و نقد مارکسیسم , با نظریه « قسط» خویش, بدیل اسلامی مناسبی – در قبال راه حل های مارکسیستی – جهت رفع شکاف ها و نابرابری ها طبقاتی و... عرضه می دارد.اگرچه نظریه پردازی های پویا و درخور شریعتی کاملا موشکافانه و معطوف به دقتّ تام نیست اما در نظریات عدالت وی , چهار مرحله ضروری هر نظریه سیاسی , یعنی مشاهده بحران و بی نظمی , تشخیص درد , ترسیم و بازسازی انتزاعی وضعیت آرمانی , و ارائه راه های درمان, مشاهده می شود. البته نباید از این حقیقت هم غافل شد که گستردگی موضوعات مورد تأمل, وجود فضای تنش آلود و نا امن فکری و نبود زمینه های تمرکز لازم, عدم مجال کافی, و کوتاهی عمر وی و دهها علت دیگر همه از عواملی هستند که قطعاً با نبود آنها , آرای این اندیشمند از انتظام , ساماندهی و انسجام بیشتری برخوردار می گشت .

لینک کمکی