مقاله نقش شهيد حاج حسين خـرازي در تغييرات سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران دردوران دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش شهيد حاج حسين خـرازي در تغييرات سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران دردوران دفاع مقدس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

تغییرات اساسی و بنیادین در تحولات اجتماعی عموماً توسط افرادی با قدرت اراده, خلاقیت و استعدادی فراتر از سایرین صورت می‌گیرد. دوران دفاع مقدس به سبب ویژگی‌های خلق الساعه خود به عرصه‌ای جهت بروز استعدادهای درونی افراد تبدیل شد. فرماندهان نظامی در این میان مطمئناً جایگاه والایی داشته‌اند. حاج حسین خرازی از فرماندهان شجاع جنگ تحمیلی به سبب وجود پیشینه مبارزاتی در پیش از دفاع مقدس و بویژه سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت توانست وجه نظامی تأثیرگذاری در دوران دفاع مقدس از خود نشان دهد. حضور درخشان در عملیات ثامن الائمه, فتح المبین, بیت المقدس و دلاوری‌های وی در چزابه تنها بخشی از کارنامه سترگ و تأثیرگذار وی در دوران دفاع مقدس بود. باز پس گیری بخش عظیمی از سرزمین‌های تحت تصرف نیروهای بعثی عراق در نتیجه تلاش‌های وی و همرزمانش در طی نبردهای مختلف صورت گرفت. بر این اساس مسئله این پژوهش تبیین نقش شهید حسین خرازی در تغییرات اساسی سیاسی و نظامی دوران دفاع مقدس خواهد بود. روش انجام پژوهش تاریخی حاضر, به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و از طریق مصاحبه می‌باشد.این اساس مسئله این پژوهش تبیین نقش شهید حسین خرازی در تغییرات اساسی سیاسی و نظامی دوران دفاع مقدس خواهد بود. روش انجام پژوهش تاریخی حاضر, به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و از طریق مصاحبه می‌باشد.

لینک کمکی