مقاله مطالعه ماهوي مشارکت سياسي مردم در آراء فقهاي مشروطه و انقلاب اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه ماهوي مشارکت سياسي مردم در آرا فقهاي مشروطه و انقلاب اسلامي :
تعداد صفحات :38

از نظر فقهای امامیه یکی از اصول مورد عنایت در حکومت اسلامی, مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت است. با توجه به اقوال مختلف فقهای عصر مشروطه, پهلوی و انقلاب اسلامی درباره­ی ماهیت مشارکت سیاسی مردم که منجر به نقد و نظر از سوی برخی روشنفکران گشته است, مسأله واکاوی دیدگاه فقها و ریشه­ یابی علت این تضارب اندیشه, اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسأله را روشن می­ سازد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته, ضمن برشماری و بررسی ادلّه مهم دال بر مشروعیت جهاد, شورا و انتخابات به­ عنوان مهم­­ترین مصادیق مشارکت سیاسی مردم در فقه امامیه, از طریق برشماری ادلّه عقلی, به تحلیل و به بازشناسی اقوال دوگانه فقها پرداخته و چنین به­ دست آورده که مشارکت سیاسی مردم هم حق است و هم تکلیف؛ و تنافی میان ادعای برخی فقهای مشروطه و پهلوی که بر حق بودنِ آن تأکید داشته­, فقهای عصر انقلاب اسلامی که بر تکلیف بودن مشارکت تأکید کرده­ اند, وجود ندارد و به اقتضای شرایط زمانی بوده است.

لینک کمکی