مقاله بررسي اثر ضدقارچي اسانس چند گياه دارويي و دو نوع پارابن ‌درکشت درون‌شيشه‌اي گياه سيب (Malus domestica cv. Gala)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ضدقارچي اسانس چند گياه دارويي و دو نوع پارابن ‌درکشت درون‌شيشه‌اي گياه سيب (Malus domestica cv. Gala) :
تعداد صفحات :24

آلودگی محیط در کشت‌بافت, یکی از مشکلات رایج می‌باشد که می‌تواند بخشی از کشت‌ و یا تمامی آن را از بین ببرد. در این تحقیق, به­منظور حذف و یا کاهش آلودگی القا شده توسط قارچ پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم در محیط‌کشت درون‌شیشه‌ای گیاهچه‌های سیب رقم گالا از اسانس دارچین, اسطوخودوس, مرزه, آویشن شیرازی, زیره سیاه و نعناع­فلفلی و همچنین دو نوع پارابن استفاده گردید. آزمایشات اولیه نشان داد که بهترین اسانس برای کاهش درصد جوانه‌زنی اسپور قارچ, اسانس دارچین با غلظت 50 و 75 پی‌پی‌ام و ماده متیل‌پارابن و پروپیل‌پارابن با غلظت‌های 600 و 225 پی‌پی‌ام می‌باشد. آزمایشات اندازه‌گیری رشد هیف, بیشترین رشد را مربوط به اسانس دارچین و کمترین را مربوط به تیمارهای متیل‌پارابن نشان داد. در تیمارهای مورد آزمایش جوانه‌زنی اسپور بهتر از رشد هیف کنترل شد. سپس ریزنمونه‌های گیاهان انتخابی سیب در محیط‌کشت MS همراه با اسانس و پارابن‌ها در غلظت‌های موردنظر کشت شدند. بهترین رشد گیاه سیب در اسانس دارچین مشاهده گردید. در مرحله بعد, تأثیر پارابن‌ها یا اسانس به­همراه اسپور قارچ بر رشد گیاه در محیط‌کشت MS بررسی گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای متیل‌پارابن و پروپیل‌پارابن با غلظت‌های 600 و 225 پی‌پی‌ام در کنترل جوانه‌زنی اسپور مناسب می­باشند اما قادر به ممانعت از آلودگی محیط­کشت نبوده و باعث صدمه به گیاه نیز می‌شوند. به­طورکلی بهترین تیمار, اسانس دارچین با غلظت 50 و 75 پی‌پی‌ام معرفی می‌گردد.

لینک کمکی