مقاله افزايش عمر گل‎جايي گل بريده ژربرا رقم "سازو" با استفاده از اسانس‎هاي گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افزايش عمر گل‎جايي گل بريده ژربرا رقم "سازو" با استفاده از اسانس‎هاي گياهي :
تعداد صفحات :21

گل بریده ژربرا (Gerbera jamessonii) ارزش اقتصادی زیادی در صنعت بین‎المللی گل‎های بریده دارد. ژربرا به­دلیل حساسیت به اتیلن و میکروارگانیزم‎های درون محلول نگهدارنده که باعث بسته­شدن آوندی می‎شوند, عمر پس از برداشت کمی دارد برای بررسی اثر اسانس‎های گیاهی (تیمول, منتول و اوژنول) بر حفظ کیفیت و افزایش عمر گل‎جایی گل‎ بریده ژربرا, آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل دو سطح تیمول (75 و 125 میلی‎گرم در لیتر), دو سطح منتول (75 و 125 میلی‎گرم در لیتر), دو سطح اوژنول (50 و 100 میلی‎گرم در لیتر) و شاهد (آب مقطر) بودند. این تیمارها به­صورت بلندمدت اعمال شدند. در کلیه محلول‎های نگهدارنده واحدهای آزمایشی, ساکارز چهار درصد اضافه گردید. همه گل­های بریده تیمار شده در دمای 2±25 درجه‎ سانتی‎گراد و رطوبت نسبی 55-50 درصد نگهداری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد در مقایسه با شاهد (49/7 روز), بیشترین عمر گل‎جایی در گل‎های تیمارشده با منتول 75 میلی‎گرم در لیتر (08/9 روز) و پس از آن اوژنول 50 میلی‎گرم در لیتر (99/8 روز) و تیمول 125 میلی‎گرم در لیتر (91/8 روز) به­دست آمد. همچنین در این آزمایش تیمارهای منتول و تیمول بیشترین جذب محلول نگهدارنده, قطر گل و ساقه و کمترین pH محلول نگهدارنده, و رشد میکروبی را نشان دادند. بنابراین, این اسانس‎ها در شرایط این پژوهش به­عنوان بهترین تیمار شناخته شدند.

لینک کمکی