مقاله تأثير سطوح مختلف پتاسيم در محلول غذايي بر کيفيت ميوه فلفل دلمه?اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير سطوح مختلف پتاسيم در محلول غذايي بر کيفيت ميوه فلفل دلمه?اي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

فلفل دلمه­ای به سبب ارزش تغذیه­ای بالایی که دارد امروزه از مهمترین سبزیجات مصرفی در سراسر دنیاست و همواره جایگاه ویژه­ای در رژیم­های غذایی جوامع مختلف دارد. تأمین بهینه عناصر غذایی ازجمله پتاسیم, در کشت­های بدون خاک نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح پتاسیم (150, 235, 300, 400 و 500 میلی­گرم در لیتر محلول غذایی) بر کیفیت میوه فلفل دلمه­ای تحت سیستم کشت هیدروپونیک انجام گردید. براساس نتایج به‌دست آمده از این آزمایش, اثر غلظت­های مختلف پتاسیم محلول غذایی بر طول میوه, سفتی بافت میوه و فاکتورهای بیوشیمیایی معنی­دار, ولی بر قطر میوه غیرمعنی­دار بود. از نظر طول میوه و سفتی بافت میوه, بیشترین مقادیر به‌ترتیب در میوه گیاهان تحت تیمار 400 و 500 میلی‌گرم در لیتر پتاسیم مشاهده شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول و پی اچ آب میوه نیز در غلظت400 میلی­گرم در لیتر این عنصر به­دست آمد, ولی بیشترین اسیدیته قابل تیتراسیون و همچنین ویتامین ث میوه در گیاهان تحت تیمار غلظت 500 میلی­گرم در لیتر مشاهده شد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به کیفیت بهتر میوه فلفل دلمه­ای در سیستم کشت هیدروپونیک بایستی مقادیر بیشتری پتاسیم (400 میلی­گرم در لیتر) نسبت به غلظت‌های معمول (حدود 235 میلی­گرم در لیتر) مصرف شود.

لینک کمکی