مقاله توليد فورسکولين و بيان ژن 1- دي‌اکسي-D-زايلولوز-5- فسفات ردوکتوايزومراز در گياه حسن‌يوسف (Coleus forskohlii) تيمار شده با مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توليد فورسکولين و بيان ژن 1- دي‌اکسي-D-زايلولوز-5- فسفات ردوکتوايزومراز در گياه حسن‌يوسف (Coleus forskohlii) تيمار شده با مس :
تعداد صفحات :21

فورسکولین, ماده مؤثره گیاه Coleus forskohlii است که خواص درمانی متعددی دارد. در این تحقیق, میزان تولید فورسکولین و همچنین بیان ژن آنزیم 1-دی‌اکسی-D- زایلولوز-5- فسفات ردوکتوایزومراز (DXR) در گیاه C. forskohlii تیمار شده با غلظت‌های مختلف (صفر (به­عنوان گیاه شاهد), 4, 8 و 16 میکرومولار) الیسیتور مس به‌مدت 16 ساعت بررسی گردید. نتایج نشان‌دهنده افزایش تولید فورسکولین تا غلظت 8 میکرومولار است, به­طوری­که در این تیمار, مقدار فورسکولین حدود 5/1 برابر مقدار آن در نمونه شاهد افزایش یافت که با تغییرات سطح بیان ژن DXR همخوانی داشت. ثابت شده است که حضور اضافی مس باعث تولید مولکول‌های فعال اکسیژن می‌شود که به­طور مستقیم و یا با واسطه مولکول‌های سیگنالینگ دیگر, بیان ژن‌های درگیر در سیستم دفاعی گیاه را فعال می‌کنند. با توجه به نقش دفاعی دی‌ترپن‌ها, احتمال داده می‌شود نتیجه افزایش بیان ژن DXR تحت تیمار با این الیسیتور, افزایش تولید فورسکولین است که نقش محافظتی در برابر تنش‌های را داراست.

لینک کمکی