مقاله بررسي تطبيقي مفهوم نسخ از ديدگاه مؤلفان «التفسير الاثري الجامع» و «التفسير الحديث»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تطبيقي مفهوم نسخ از ديدگاه مؤلفان (التفسير الاثري الجامع) و (التفسير الحديث) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :41

وقوع نسخ در قرآن را گروهی پذیرفته و گروهی انکار کرده‌اند. قرآن‌پژوهانی هم که به این رخداد معتقدند, در مصادیق و شماره آیات منسوخه با هم اختلاف دارند. البته محققان معاصر تعداد این آیات را بسیار اندک بر شمرده‌اند؛ در این میان مرحوم محمد هادی معرفت؛ مؤلف کتاب «التفسیر الاثری الجامع», نزدیک به بیست آیه را منسوخ دانسته و آن‌ها را در هشت بخش محدود نموده است. از دیگر قرآن‌پژوهان معاصر, محمد عزّه دروزه؛ مؤلف کتاب « التفسیر الحدیث» است که در اکثر آیات وقوع نسخ را نپذیرفته و به جای آن, حکم سابق را تعدیل یافته به شمار آورده است. وی برای پذیرش یا رد نسخ آیات, به ترتیب نزول, محتوا و سیاق, روایات صحاح, سیره نبوی و سیره خلفای راشدین عنایت داشته و در مواردی نسخ با سنت را نیز باور دارد. نوشتار حاضر با مقایسه دیدگاه‌های این دو محقق, مبنای نظری آن‌ها را درباره وقوع نسخ در قرآن تبیین کرده است.

لینک کمکی