مقاله الگوي ارتباطي حضرت نوح در قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي ارتباطي حضرت نوح در قرآن کريم :
تعداد صفحات :25

در این پژوهش الگوی ارتباطی حضرت نوح(ع) در قرآن کریم بر اساس مدل هایدر مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مذکور شامل عناصر سه‌گانه پیام‌فرست, پیام و مخاطب می‌باشد که بر اساس آن پیام‌فرست به دنبال تغییر نگرش در مخاطب است. با مطالعه سیره ارتباطی این پیامبر الهی در قرآن کریم می‌توان اینگونه بیان کرد که "پیام‌فرست" باید دارای ویژگی‌های نظیر اعتبار منبع, استدلال محوری, توکل به خداوند و ... باشد و "پیام" نیز به عنوان عنصر دیگر فراگرد ارتباطات باید ویژگی‌هایی مانند محتوای توحیدی و نیز ارائه به شکل دلسوزانه و مستمر را دارا باشد و "مخاطبان" نیز اگر دارای انتظارات ناصحیح و درخواست‌های غلط و به دنبال ایجاد تعارض, لجاجت و ... باشند مأموریت ارتباطی منجر به شکست شده و تغییر نگرش در اکثریت مخاطبان ایجاد نخواهد شد.

لینک کمکی