مقاله نگرشي قرآني بر رابطه سبک زندگي ديني و حيات طيبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگرشي قرآني بر رابطه سبک زندگي ديني و حيات طيبه :
تعداد صفحات :37

از منظر قرآن کریم زندگی اسلامی حوزه‌های متعددی دارد, که برخی از آن‌ها به عنوان زیربنا و مبنای زندگی اسلامی هستند, و اصول کلی زندگی اسلامی را تشکیل می‌دهند و برخی دیگر مؤلفه‌ها و رویکردهای عملی, رفتاری, فردی و اجتماعی می‌باشند که نقش عملی و کاربردی در زندگی اسلامی دارند. لذا قرآن کریم به افرادی که این شاخصه‌ها را دارا باشند وعده حیات طیبه داده است. بر همین اساس در جستار پیش رو پس از بررسی مفهوم حیات طیبه و سبک و سیاق زندگی اسلامی رابطه آن دو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و با توجه به این مهم, رهاوردهای غایی آن بیان گردیده است.

لینک کمکی