مقاله استخراج فرآيند رشد جامعه اسلامي با تأکيد بر سوره حجرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استخراج فرآيند رشد جامعه اسلامي با تأکيد بر سوره حجرات :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :41

فرآیند رشد جامعه اسلامی از طریق امتحانات و ابتلائات رخ می‌دهد. در این ابتلائات مسلمانان باید جایگاه خود را دانسته, وظیفه خود را در هر وضعیت به‌ درستی تشخیص دهند و درست عمل کنند تا حکومت اسلامی حفظ شود و آن‌ها نیز رشد پیدا کنند. سوره‌ حجرات نیز در بیان حادثه‌ای است که در زمان رسول اکرم اتفاق افتاده است و اینکه مؤمنان اگر اوامر الهی را به‌درستی انجام دهند حکومت اسلامی قوی‌تر می‌شود و مسلمانان نیز رشد می‌یابند. در این پژوهش با بهره‌گیری از راهبرد تدبر سوره محور و بر اساس روش موضوعی, فرآیند رشد در جامعه اسلامی در امتحانات و ابتلائات توصیف می‌شود.

لینک کمکی