مقاله تأثير انس با قرآن بر بهداشت و سلامت رواني نوجوانان و جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير انس با قرآن بر بهداشت و سلامت رواني نوجوانان و جوانان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

جوانان و نوجوانان امروز از جهت انس با قرآن و دین فاصله زیادی با جوانان دو دهه گذشته انقلاب اسلامی و جنگ دارند. دلیل تحول جوانان را باید تحول جامعه دانست. ارزش‌ها اکنون جای خود را به تجمل‌گرایی داده‌اند. بنابراین برای محقق روشن نیست چگونه انس با قرآن باعث بهداشت و سلامت روان نوجوان و جوان می‌شود؟ لذا هدف این پژوهش, یافتن پاسخ این پرسش از منظر آیات قرآن کریم و روایات است. مفاهیم مورد نظر در این پژوهش عبارت‌اند از قرآن, سلامت, روان, بهداشت روان, مفهوم بهداشت روان در قرآن و احادیث, جوان و نوجوان, جوانان و قرآن, و انس با قرآن. همچنین روش پژوهش, شناسایی مستندات از منابع معتبر و تحلیل و استخراج نتایج به صورت کیفی بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مطالعه و تفکر تدریجی آیات قرآن کریم قلب را آرامش می‌دهد و دیگر انحرافی در آن به وجود نمی‌آید.

لینک کمکی