مقاله بررسي تطبيقي توبه در قرآن و اوستا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تطبيقي توبه در قرآن و اوستا :
تعداد صفحات :24

یکی از مباحث مهم در عرفان عملی و مقامات‌العارفین توبه است. توبه یکی از ابواب بهشت است و نبودن آن مساوی هلاک عام اهل معصیت است. توبه, تنها راه نجات گنهکاران, وسیل تقرب به خدا, تبدیل‌کننده سیئات به حسنات, امید ناامیدان, نخستین مقام عارفان و اوّلین منزل سالکان کوی دوست است. توبه, موضوع مشترک دین‌های زرتشتی و اسلام است. در این مقاله بیش از هر چیز توبه از حیث لغت و اصطلاح در قرآن مورد توجه قرار گرفت؛ پس از آن حقیقت توبه, اقسام توبه, اقسام تائبین, وجوب توبه و مراتب توبه و توبه‌پذیری در قرآن و اوستا بررسی شد. سپس وجه اشتراک و افتراق توبه در این دو ادیان مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نتیجه گرفته شد که توبه یکی از مهم‌ترین مقام‌های سالک راه حقّ است که هم در قرآن کریم و هم در اوستا مطرح شده است.

لینک کمکی