شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی واصول آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 110

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 110 صفحه

مفهوم مدیریت آموزشی واصول آن درارتباط با مفهوم کلی مدیریت آموزشی می توان به برخی تعاریف اشاره شده در منابع علمی اشاره نمود , براین اساس مدیریت آموزشی عبارتست از : فرایندی که کلیه فعالیتهای افراد همکار درسازمانهای آموزشی و پرورشی را در راستای نیل به اهداف تعلیم وتربیت متناسب وهماهنگ نموده وبا برخورداری مناسب از امکانات فیزیکی ومنابع انسانی بستر تحقق موارد مطروحه را ایجاد نماید .
یاری وکمک رسانی به روند اجرایی آموزش ونظارت بر آن ( رهبری آموزشی ) .
ایجاد زمینه وفراهم ساختن تجهیزات وامکانات جهت بروز استعدادهای دانش آموزان ( کار آموزان ) تحکیم بخشیدن به روابط انسانی گروهی واتخاذ روش و تعیین خط مشی اصولی در کلیه امور , برای بارور ساختن اهداف تربیتی .
آنچه مسلم است , قابلیتهای شغلی وارتقا مهارت مورد نیاز آن , بستگی قابل توجهی به کیفیت محصول آموزشی دارد واصولا مدیریت آموزشی به ویژه آموزش فنی وحرفه ای ,حائز اهمیت ویژه ای می باشد .
بنابراین , هر چند اصول ومفاهیم بسیاری در مدیریت آموزشی از سایر مدیریتها گرفته شده , ولی ارکان این مدیریت از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان برای رشد سایر مدیریتها نیز از آن استفاده نمود .
درواقع , اهداف کلان آموزشی بر آورنده نیازهای اجتماعی , اقتصادی و وضعیت وجودی افرادمی باشد که مدیریت آموزشی , دراین مقوله جایگاه ویژه ای دارد .
- مدیریت آموزشی و برآورد نیازهای اجتماعی اصولاً , جامعه ای را می توان پویا , سالم ودر حال رشد تلقی نمود که ابعاد محوری ( مطروحه ) آن تحقق یابد .
در واقع , یکی از ابعاد محوری مورد بحث در این قسمت , خواسته ها وهنجارهای اجتماعی می باشد .
برخی پارامترهای مهم نیاز اجتماعی جوامع شامل فرهنگ , سنت , ارزشهای دینی , بومی وملی بوده است وچگونگی آموزش افراد جهت حفظ و رعایت این موارد در اجتماع اهمیت ویژه ای دارد .
بنابراین , بایستی برنامه ریزان کلان جوامع به نقش مدیریت آموزشی در ابعاد مختلف آن توجه داشته باشند .
مدیریت آموزشی وبر آورد نیازهای اقتصادی اصولا , در برنامه ریزیهای اقتصادی جوامع به ویژه پیشرفته , نگرش خاصی به منابع عمده اشتغال وتولید ( صنعت , خدمات وکشاورزی ) در شرایط موجود آن وبر آورد توسعه کوتاه مدت , میان مدت وبلند مدت در سطح آن جامعه می شود .
همچنین , یکی از مشخصه های مرتبط با ظرفیتهای اشتغال وبهینه سازی شرایط آن , ارتقا عملکرد منابع انسانی تخصصی مورد نیاز ویانظارت برروند آموزش مهارت و فنون وتبدیل نیروی انسانی به منابع انسانی متخصص وماهر است .
دراین ارتباط جایگاه مدیریت آموزشی متناسب اهداف پیش بینی شده ونیاز سنجی آموزشی بررسی شده و به ویژه درارتباط با آموزشهای شغلی مشخص می شود .
به این ترتیب , اهداف وخط مشی مدیریت آموزشی را بدین شرح می توان مطرح نمود : الف ) متناسب سازی میل افراد به برخورداری از آموزش شغلی ونیل به احراز آن با نیاز واقعی بازار کار وظرفیت های آن .
ب ) فراهم سازی زمینه های تامین ( رشد حرفه ای ) از طریق آموزش مستمر افراد .
- مدیریت آموز

لینک کمکی