پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی :

پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدیضرورت و اهمیت این تحقیق را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد:

- تعمیق در باره‌ی راه‌کار « امر به معروف و نهی از منکر» در متون کلاسیک فارسی.

- آشنایی با شیوه ی ارشادی امر و نهی در اندیشه‌ی سعدی.

- ارائه‌ی الگویی درست و موثر از « امر به معروف و نهی از منکر» برای جامعه‌ی معاصر

« امر به معروف و نهی از منکر» که از بنیانی ترین راه کارهای اصولی ادیان است, طرحی

وحیانی در جهت ایجاد جامعه‌ای سالم است.

جنبه‌ی فردی امر به معروف و نهی از منکر بدون ساختار و کارکرد

جنبه‌ی گروهی امر به معروف و نهی از منکر ساختارمند و دارای مکانیزم.


تعریف امر به معروف و نهی از منکر

تعریف لغوی

در لسان العرب آمده است:«والمعروف صذّ المنکر... ما یستحسن من الافعال». (ابن

منظور,ج9, 1413) و« والمنکر ... و هو ضد المعروف و کل ما قبحه الشرع و حرّمه و کرهه هو

منکر...»

تعریف اصطلاحی

واژه‌ی«امر» در اصطلاح آن است که مهتری کهتری را گوید: افعل! و او مرید آن باشد که بکند.

در کتاب اصول الفقه «طلب با دو شرط دلالت بر وجوب می کند1- از شخص عالی صادر شده

باشد.2- عاری باشد از قرینه ای که دلالت استحباب یا جواز کند»

(ولایی,1387:65). معانی امر در قران و سنت بعث و

تحریک(اقیمواالصلاه),تهدید(اعملوماشئتم), استحباب, اباحه, تعجیز و تسخیرو... آمده است

(ولایی,ص6-66).


امر بر دو قسم است: 1-مولوی2- ارشادی. در واقع, در هر واجبی دو امر وجود دارد: « یکی

اولی و مولوی و حقیقی که بر آن ثواب و عقاب مترتب است مثل امر«صلّ»«صم». دیگری

امری ثانوی که ارشاد به امر اولی است. پس مکلّف اگر نماز بخواند هر دو امر را فرمانبرداری

کرده است»(همان,ص67).

واژه‌ی «نهی» در اصطلاح « هر کلامی را که دلالت بر درخواست ترک کند, اطلاق می شود».

اقسام نواهی در قران بدین صورت است: « صیغه ی نهی(ولاتقربوا مال الیتیم),امری که

دلالت بر ترک کند(ذروا ظاهرالاثم و باطنه), ماده‌ی نهی(ینهی عن الفحشا), ماده ی

تحریم(قل انماالفواحش), نفی حلیت(لایحل لکم ان ترثوا النسا), نفی فعل(فلاعدوان الا

علی ا لظالمین), مقارنه و وعید و...(همان,ص70-69)

لینک کمکی