پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه :

طرح مسأله

پدیده مجرمانه , اعم از جرم و انحراف , همواره یکی از مسائل مبتلا به هر جامعه در تمام اعصار بوده است .ثبات وامنیت اجتماعی یک جامعه , دلبستگی به میزان کنترل و طرز برخورد پدیده مجرمانه دارد . از انبوعی یک از اهداف نمایی جامعه شناسان, انسان شناسان , دانشمندان عدم ارتباطات , جرم شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی و حتی گاه تجربی , شناخت پدیده مجرمانه و تلاش در جهت کاهش میزان آن در اجتماع می باشد .

در این زمینه تلاشها و مجاهدتها بسیاری صورت پذیرفته است ولی یک اصل , بعنوان مادر و اساس تمام فعالیتها بعنوان مرکز ثقل قرار گرفته است و آن اصل (پیشگیری ) می باشد . مطابق ضرب المثل قدیمی( پیشگیری بهتر از درمان است ) به پیشگیری بعنوان عاملی مفید, کم خرج و بسیار کارا در کنترل مضر است نگریسته نشده است . در مقوله جرم نیز چنین است . با توجه به ذات جرم که مقوله ای انسانی و لذا میتنی بر محاسبات غریزی انسانی است بهترین روش برای مقابله با آن , پیشگیری از جرم است و نه برخورد با جرم (کیفر ). چرا که در پیشگیری , در واقع زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و تلاش در انصراف فرد از ارتکاب جرم است و نه تنبیه وی بخاطر ارتکاب جرم از مهمترین روشها و وسایل پیشگیری از جرم د ر اجتماع مدرن , آموزش و فرهنگ سازی می باشد که بدیهی است اولین و بهترین وسیله جهت کمک به این منظور , وسایل ارتباط جمعی و مؤثرترین آنها رادیو و تلویزیون می باشد که در این پژوهش , تلاش خواهد شد , جایگاه و نقش رسانه ( رادیو و تلویزیون ) در پیشگیری از جرم در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد .

مشخصات طرح تحقیق

پرسش آغازین (پرسشی که کل تحقیق برای پاسخگویی به آن اجرا می شود):

یکبار استفاده از رسانه بعنوان تأثیر گذار ترین ابزار فرهنگ سازی آموزشی در اجتماع , می توان رسالت پیشگیری از جرم را بعهده گرفت ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه میزان آن چگونه باید باشد ؟

پیشینه تحقیق ( بهترین تحقیقات و تألیفات موجود در این زمینه یا زمینه های مشابه ):

مجموعه مقالات در پیشگیری از جرم در قوه قضائیه

نظریات جرم شناسی

نظریات مطروح در زمینه پیشگیری از جرم

ضرورت و اهمیت طرح برای صدا وسیما :

صدا و سیما بعنوان تنها نهاد مؤثر و تنها دستگاه با امکانات وسیع سمعی بصری در زمینه آموزش و نیز در زمینه فرهنگ سازی با حجم و اختیارات وسیع برنامه ریزی و ارائه به مخاطبان وسیع می تواند بسیار مؤثر و راحت به فرهنگ سازی در اجتماع پرداخته و اهداف تعالی جامعه را پیاده نماید .

بدیهی است چنانچه مقامات مسؤول و سیاست گذاران محترم صدا و سیما از نظرات کارشناسان هر فن (و اختصاصاً در این مقوله , جرمشناسان ) در جهت ساماندهی و مسیر دادن به برنامه های ساخته شده در این رسانه استفاده بنمایند , یقیناً تأثیرات مثبت و کارای آن را در جامعه مشاهده خواهند نمود . صدا و سیما با استفاده از برنامه های خود می تواند چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم در مخاطب و علی الخصوص جوانان تأثیر گذاشته و فرهنگ و کنترل روانی جامعه را در دست داشته باشد . در این پژوهش تلاش خواهد شد ابتدا , پیشگیری از جرم بطور علمی بررسی شده و آنگاه مصادیق رسانه ای پیشگیری از جرم شناسایی می گردد و سپس تأثیر عوامل گوناگون رسانه ای بر جرم افزایی و یا جرم کاهی از طریق تحقیقات میدانی و پیمایشی بررسی می گردد و سپس اثر گذاری بر جرم و پیشگیری از آن و آنگاه تلاش خواهد شد , دستور العملی طراحی و ارائه گردد که برنامه سازان صدا و سیما , برنامه های خود را با آن تطبیق داده و آنگاه ساخت گردد و نیز ملاک داوری این برنامه ها قرار گیرد .

مبانی نظری تحقیق :

در مورد این پژوهش ابتدا , باید به کلیت برنامه ریزی و طراحی , کاهش کنترل جرم که از آن به (سیاست جنایی ) تعبیر می گردد بپردازیم و آنگاه نظریات مطروح در پیشگیری از جرم را مورد بررسی قرار دهیم .

سیاست جنایی بطور بسیار خلاصه عبارتست از مجموعه تدابیر و سیاستها با استفاده از کلیه علوم در جهت کنترل و کاهش میزان جرم در جامعه در سیاست جنایی ابزار جهت پیاده نمودن روشها اصل پیشگیری از جرم بسیار اهمیت دارد که از جمله مهمترین آنها رسانه (صدا و سیما ) می باشد که بحث مفصل در پژوهش خواهد آمد .

لینک کمکی