فایل پاورپوینت زبان مصنوعی ARTIFICIAL TONGUE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل پاورپوینت زبان مصنوعی ARTIFICIAL TONGUE :

زبان انسان قادر به چشیدن 5 مزه اصلی می باشد
و بر اساس اینها قادر است تمام مزه ها را درک کند

شوری به وسیله نمک‌های یونیزه و عمدتا یون سدیم ایجاد می‌شود

شیرینی به موجب قندها, گلیکول‌ها,الکل‌ها, کتون‌ها, آمیدها و
ایجاد می شود
ترشی از اسیدها به وجود می‌آید و متناسب است با لگاریتم غلظت
یون هیدر...

لینک کمکی