پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان 14 اسلاید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 14

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 14 صفحه

ریخت شناسی تاس ماهیان دارای بدن کشیده,دراز,دوکی شکل و پوشیده از پنج ردیف طولی از صفحات استخوانی ( اسکوت های ) بزرگ بر روی بدن : یک ردیف پشتی , دو ردیف جانبی و دو ردیف شکمی یا جانبی شکمی است ؛ بقیه پوست توسط دانه های ظریف , دندانک ها و صفحات کوچک پوشیده شده است.
سر توسط تعداد زیادی صفحات ( پلاک های ) استخوانی پوشیده شده است که به آنها درموکرانیوم ( جمجمه پوستی ) می گویند.
پوزه طویل , مخروطی یا قاشقی شکل ( بیلچه مانند ) است .
دهان زیرین , قابل بیرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهیان بالغ دندان وجود ندارد .
لب گوشتی وجود ندارد و قبل از دهان نیز چهار عدد سبیلک قرار گرفته است .
تعداد خارهای آبششی محدود است .
غشای پایه آبششی وجود ندارد.
سرپوش های آبششی از یک استخوان قوی به نام استخوان زیر سر پوش آبششی شکل گرفته اند .
استخوان پیش سرپوش آبششی ابتدایی است و استخوان های بین سرپوش آبششی و سرپوش آبششی و سرپوش آبششی وجود ندارد.
اولین شعاع باله های سینه ای به یک خار قوی تبدیل شده است .
عمر تاس ماهیان صید شده از نظر سرعت رشد کند بوده و جز ماهیان طویل عمر هستند .
تعیین سن از طریق قطع باله سینه ای و ثابت کردن باله ها در آفتاب و تهیه مقاطعی از شعاع اول باله سینه ای ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.
الف) تاس ماهی - در سواحل جنوبی از 11 سال تا 25 سال.
ب) اوزون برون - بین 7 تا 22 سال در صید گاههای سواحل جنوبی.
ج) فیل ماهی - فیل ماهی نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10 تا 32 سال.
تولید مثل تاس ماهیان تاس ماهیان از دسته ماهیان تخم گذاراند.
تخمها و اسپرم ها در داخل آب شناور شده و لقاح به طور خارجی صورت می گیرد.
تاس ماهیان تخم ریزی را در رودخانه های آب شیرین با جریان شدید و آب گل آلود و عمیق انجام می دهند و بچه ماهیها پس از اقامت 2 تا 6 ماه در داخل رودخانه به طرف دریا سرازیر می گردند بلوغ جنسی : سن بلوغ جنسی در بین ماهیان خاویاری بسته به نوع گونه,جنسیت و حوزه زندگی متفاوت است .
سن بلوغ جنسی سه گونه از تاس ماهیان بر حسب سال: ماهیهای نر زودتر از جنس ماده بلوغ می رسند .
همچنین تاس ماهیان حوزه دریای سیاه و آزوف سریعتر از دریای خزر رشد می کنند .
سن بلوغ جنسی تاس ماهیان بر حسب سال در رودخانه کورا: سن بلوغ جنسی در رودخانه سفید رود و حوزه جنوبی دریای خزر تقریباً شبیه رودخانه کورا است .
بعضی گونه های جوان جنس تاس ماهی در آغاز هر دو سال یک بار تخم ریزی می کند و با افزایش سن ماهی فاصله بین سالهای تخم ریزی بیشتر می شود .
در جنس فیل ماهی فاصله بین تخم ریزی بین 3 تا 5 سال است .
در فردهای جوان در اوایل سن بلوغ جنسی هر سه سال یکبار است .
تغذیه تاس ماهیان در سنین ابتدایی بیشتر از موجودات کف زی بنتوز و اوزون برون و فیل ماهی از پلانکتون تغذیه به عمل می آورند در سنین بالاتر تغذیه متنوع تر شده و در جیره غذایی این ماهیان , نرم تنان , صدفها , سخت پوستان و ماهیها مشاهده می شود .
شیپ , تاس ماهی , اوزون برون همه چیز خوار و فیل ماهی صرفاً گوشتخوار است به استثنای فیل ماهی که یک ماهی پلاژیک است بقیه ماهیان خاویاری در عمق زندگی م

لینک کمکی