مقاله دمکراسي ديجيتالي و حکومت الکترونيکي : سياست و حکومت در عصر تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICTs)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دمکراسي ديجيتالي و حکومت الکترونيکي : سياست و حکومت در عصر تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICTs) :


تعداد صفحات :11

این مقاله پس از شرح خلاصه ویژگی ها و قابلیت های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی(ICTs ) به بررسی تعامل بین ارتباطات و اطلاعات با سیاست و حکومت می پردازد. ICTs , با گسترش توانایی رسانه های سنتی( مطبوعات رادیو و تلویزیون ) از نظر زمانی مکانی بعد اجتماعی و دوسویگی ارتباطی امکان بسیاری را برای تقویت و تحکیم دمکراسی مستقیم و انتخاباتی فرام نموده است ایفای نقش های عدیده حکومت در قبال ICTs نیز به الکترونیک شدن حکومت می انجامد و این به نوبه خود باعث تقویت تعامل حکومت و جامعه ( افراد اجتماعات و اقتصاد) و افزایش کارآیی و بهره وری خدمات عمومی حکومت و نظام اداری خدمات رسانی می گردد.

لینک کمکی