مقاله کثرت گرايي فرهنگي در عصر جهاني شدن و تحول فرهنگ سياسي نخبگان در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کثرت گرايي فرهنگي در عصر جهاني شدن و تحول فرهنگ سياسي نخبگان در ايران :


تعداد صفحات :11

ظهور و رونق گفتمان کثرت گرایی فرهنگی در سایه ی تحولاتی که تحت عنوان جهانی شدن مطرح شده اند موجب توجه به گوناگونی فرهنگی درون سرزمینی واگذاری بخشی از اختیارات به اقلیت ها و قومیت های فرهنگی تعدیل سیاست ها احقاق حقوق شهروندان حرکت به سوی نظام های غیر متمرکز و اتخاذ راهبرد کثرت گرایی فرهنگی از جانب کشورهای مختلف شده است در این مقاله رونق گفتمان کثرت گرایی فرهنگی و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی مدنی و مشارکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت

لینک کمکی