مقاله نظارت دادگاههاي ملي بر اجراي حقوق بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظارت دادگاههاي ملي بر اجراي حقوق بين المللي :


تعداد صفحات :11

عدم اجرای مقررات بین المللی توسط تابعان حقوق بین الملل یکی از مسائل مهمی است که همواره مورد انتقاد منتقدین این رشته قرار دارد. یکی از مکانیسم های مؤثر بر اعمال حقوق بین الملل, نظارت بر اجرای مقررات بین المللی است. در کنار نظار ت های بین المللی. نظارت ملی از جمله نقش دادگاههای ملی در این راستا قابل تأمل است. اگرچه در چند دهه اخیر حقوقدانان از جمله مؤسسه حقوق بین الملل بر نقش دادگاههای ملی تأکید زیادی نموده اند, لیکن به دلیل وجود موانع سیاسی و حقوقی متعدد تنها در خصوص تعهدات بین المللی افراد امکان چنین نظارتی برای آنها فراهم می باشد.

لینک کمکی