مقاله شيوهء انتقالي در بستر آموزش الکترونيکي "

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شيوه انتقالي در بستر آموزش الکترونيکي " :


تعداد صفحات :11

ابداع و استفاده از شیوه های گوناگون آموزش زبان خارجی همواره با هدف افزایش کمی و کیفی در مهارت های چهارگانه کلاسیک صورت گرفته است. پیشرفت های تکنولوژیکی در بعد استفاده از رسانه ها و تحولات علمی در رشته های مرتبط با یادگیری به طور اعم و آموزش زبان به طور اخص, تأثیر مستقیم در مقوله های نظری و عملی آموزش زبان دارد. چگرنگی انتقال دانش و ایجاد و تقویت مهارت های کتبی و شفاهی با استفاده از یک شیوه آموزشی ثابت و یا ترکیبی از پارامترهای گوناگون دو یا چند شیوه بارها در بستر فیزیکی مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی قابلیت شیره انتقالی که خود روشی تلفیقی و حاصل ابتکار آلمانی ها می باشد, امکان به کارگیری این شیوه در بستر الکترونیکی و در مقایسه با بستر فیزیکی از منظر چگونگی تقطیع محتوا, نظارت بر نحوه انتقال و نگرش به زبان آموز مورد بحث قرار می گیرد.

لینک کمکی