مقاله مقايسهء نقش هاي اسم در زبان هاي فارسي و روسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه نقش هاي اسم در زبان هاي فارسي و روسي :


تعداد صفحات :11

در زبان های فارسی و رومی, با توجه به ساختار نحوی, واژه در جمله می تواند نقش های زیادی ایفا کند. نقش اسم در جمله, بستگی به واژه ای دارد که از لحاظ نحوی تحت تأثیر آن قرار می گیرد. دستورنویسان زبان فارسی, با توجه به وظیفه اسم در جمله. برای آن نقش های مختلفی را در نظر گرفته اند. این نقش ما, عمومأ از لحاظ تعریف در یک چهارچوب قرار می گیرد. زبان شناسان روسی برای نقش های اسم, معمولأ از نام های یکسان استفاده می کنند اخیرأ دستورنویسان زبان فارسی, با پژوهش و مطالعاتشان توانسته اند, نقش های اسم را به طور کامل طبقه بندی کرده و برای هر کدام از این نقش ها, تعاریف مشخص و قابل درک, ارائه ک هند که در این مقاله به نقطه نظرات دستورنویسان زبان فارسی, از لحاظ تعداد و نام گذاری نقش های اسم پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی