مقاله دورهء ادبيات روشنگري در آلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دوره ادبيات روشنگري در آلمان :


تعداد صفحات :11

در قرن هجدهم, ادبیات آلمانی در پرتو اندیشه روشنگری رشد و توسعه یافت و ثمرات دلنشین و آموزنده ای به بار آورد. در آغاز دوره ادبیات روشنگری, گوتشد تحت تأثیر افکار عقل گرایانه لایب نیس و ولف قرار داشت. او به تأسی از آن دو فیلسوف, رشد خرد را برای اخلاقی و سعادتمند شدن انسان ضروری می دانست و لسینگ ادیب و فیلسوف ادبیات را در خدمت اشاعه بردباری دینی و انتقاد اجتماعی قرار داد. برخی از ادبای دوره روشنگری به تألیف حکایات حیوانات پرداختند, زیرا آن ها این حکایات را شیوه ای مناسب برای تربیت انسان و انتقادات اجتماعی تشخیص دادند. دوره روشنگری مساعدترین د وره برای خلق حکایات حیوانات است. در پایان این دوره ویلاند افکار اپیکور را سرلوحه فعالیت ادبی خویش ساخت. در پایان باید یادآوری کرد که هدف مشترک تمام ادبای دوره روشنگری, تربیت اخلاقی و اجتماعی انسان است.

لینک کمکی