مقاله جهان بيني رئاليسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جهان بيني رئاليسم :


تعداد صفحات :11

در ادبیات نوین, که همزمان با آغاز دوره واقع گرایی است, ناهنجاری و بلاهت به عنوان نمونه هایی از وضع بشر نشان داده می شود. ادبیات واقع گرا یا رنالیسم, ادبیات نوین عصر حاضر است, که سعی در نمایاندن واقعیت دارد. واقع گرایی تنها یک سبک میان سبکهای ادبی دیگر نیست, بلکه زیربنایی است برای سایر سبک های ادبی که به گرایش های گوناگون قابل تفکیک اند, برای نمونه: واقع گرایی به سبک کافکا, با مجازی کردن واقعیت, ایجاد ترس و دلهره و سعی در بیان و القای مفهوم پوچی. یا واقع گرایی به سیاق توماس مان, که در عین توجه به مردم و حفظ جایگاه بورژوازی و شخصی نویسنده, به اوضاع نابسامان بشری با دیدی انتقادی می نگرد. یا سبک گوتفرید بن یعنی به هیچ گرفتن مردم و یا سبک برتولدبرشت, که در همنوایی با جبهه سوسیالیسم و پیوستن به آن خود را می نمایاند.

لینک کمکی