مقاله شيوهء يادگيري مستقيم در بستر آموزش الکترونيکي "

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شيوه يادگيري مستقيم در بستر آموزش الکترونيکي " :


تعداد صفحات :11

توجه بیش از حد شیوه "دستور- ترجمه " به متون ادبی و تأکید آن بر انتقال و تعمیق مهارت های کتبی خواندن و نوشتن, به عنوان مهارت های اصلی در آموزش زبان, به تدریج موجبات انتقاد نسبت به این شیوه را فراهم آورد. تحولات قرن بیستم و تأثیر آن بر اهداف آموزش زبان, ضرورت شیوه جدیدی که قابلیت انطباق با نیازهای به روز زبان آموزان و تأمین اهداف آموزشی آنان را داشته باشد, الزامی ساخته بود. با استفاده از مطالعات آواشناسی, به عنران یکی از شاخه های زبان شناسی و اولویت مهارت های شفاهی شنیدن و صحبت کردن در آموزش زبان, شیوه جدیدی تحت عنوان شیوه "یادگیری مستقیم " ابداع شد. از آنجا که این شیره تاکنون بیشتر در بستر آموزش سنتی و در کلاس های حضوری مورد استفاده قرار گرفته است, در تحقیق حاضر, قابلیت های شیوه یادگیری مستقیم و چگونگی استفاده از آن, در دو بستر سنتی و الکترونیکی, مورد بررسی قرار می گیرند.

لینک کمکی