مقاله تأثير منفي زبان انگليسي بر زبان فارسي از طريق ترجمه هاي غلط و متون مطبوعاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير منفي زبان انگليسي بر زبان فارسي از طريق ترجمه هاي غلط و متون مطبوعاتي :


تعداد صفحات :11

زبان انگلیسی و ترجمه از این زبان, به عنوان جز لاینفک جامعه ایران و زبان فارسی درآمده است. کثرت و گستردگی ترجمه سبب شده تا زبان فارسی آماج آسیب ها و صدمات متعدد و گوناگونی گردد. مقاله حاضر به دو موضوع توجه دارد: یکی آن که آسیب شناسی زبان فارسی باید از حد واژگان که معمولآ بحث رایج محافل است, فراتر رفته و واحدهای مهم تر و بزرگ تری همچون عبارات و جملات نیز مد نظر قرار گیرد. مسئله دیگر آن که تعامل با زبان انگلیسی, لزومأ موجب تخریب زبان فارسی نخواهد شد, بلکه اگر از ویژگی های زیبایی شناختی زبان انگلیسی توسط مترجمان زبردست بهره برده شود, می تواند حتی در غنابخشی به زبان فارسی مفید واقع شود و این همان چیزی است که ادیبان و شعرای ما با زبان عربی انجام داده اند. در هر یک از این زمینه ها مثال هایی از مطبوعات رایج کشور ارانه شده است.

لینک کمکی