مقاله طراحي و ساخت يک دستگاه دو ميله براي اندازه گيري ضريب رسانش گرمايي سنگها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي و ساخت يک دستگاه دو ميله براي اندازه گيري ضريب رسانش گرمايي سنگها :


تعداد صفحات :11

ضریب رسانش گرمایی یک عامل بسیار متغیر وابسته به خواص و ساختار سنگها و بسیار مهم برای اندازه گیری شار گرمای زمین محسوب می شود. در این مقاله با معرفی یک دستگاه دو میله که بر اساس شار گرمایی معلوم در یک نمونه سنگ به صورت مانا کار می کند‘ ضریب رسانش گرمایی چند نمونه سنگ از مکانهای مختلف ایران اندازه گیری شده و با مقادیر گزارش شده توسط افراد دیگر مقایسه و بحث می شود. دستگاه مذکور که توسط امکانات موجود طراحی و ساخته شده ‘ با یک نمونه استاندارد آزمایش شده و خطایی حدود یک درصد دارد. دستگاه توسط یک کامپیوتر کنترل می شود و تقریبا به طور خودکار ضرایب و مقادیر مورد نیاز به ویژه ضریب رسانش گرمایی را می دهد . نحوه تهیه و جاگذاری نمونه سنگ در دستگاه بسیار مهم است و خطای دستگاه می تواند به آن وابسته باشد و خطای یک درصد ذکر شده‘ مربوط به زمانی است که این کار بدرستی انجام شده باشد. با استفاده از ضریب رسانش گرمایی اندازه گیری شده و شیو زمین گرمایی چند منطقه در ایران‘ مقدار شار زمین گرمایی این مناطق تخمین زده شده است که براساس این داده ها‘ به طور متوسط ‘ از حدود 45 تا 70 Mw/m2 متغییر است

لینک کمکی