مقاله ادب پهلواني در داستان((رستم و اسفنديار))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ادب پهلواني در داستان((رستم و اسفنديار)) :


تعداد صفحات :11

در این مقاله ابتدا خواننده با تعاریف و معانی مختلف واژه ((ادب))در زبان و فرهنگ فارسی آشنا میگردد. ادب به معانی ‘مؤدب بودن‘خوشرفتاری‘فرهنگ و تربیت فکری‘ادبیات‘هنر‘معرفت‘قدرشناسی و ... بکار رفته است . در این مقاله مجموع رفتار و کردار پهلوانان بخصوص داستان رستم و اسفندیار ((ادب پهلوانی)) نامیده شده است. اینک به برخی از خصایص مذکور اشاره میکنیم: -احترام پدر و مادر و رفتار محبت آمیز آنان نسبت به فرزندان. -معرفی کردن خود به دیگران در اولین برخورد. -دعوت از میهمانان برای شروع غذا. -صبر در برابر خواسته های نامعقول و غیر عادی بهمن پسر اسفندیار مبنی بردست بسته بردن رستم به نزد پدر و پدر بزرگ. -سعی در اتمام جریان یا خواسته با مسالمت آمیزی. -رستم برای اثبات صداقت خود و جلوگیری از جنگ حاضر شد تمام دارائی و گنجینه خود را به گشتاسب پیش کش کند اما او را از تسلیم رستم(به حالت دست بسته)منصرف نشد. -پیش باز و بدرقه کردن میهمان. -وفای به عهد. -تقاضای عفو و بخشش برای تأخیر در دیدار از پادشاه(گشتاسب) -اقرار به تواناییها و شایستگی های طرفین مقابل با وجودی که حریف و رقیب است. -خواهش و وصیت به قاتل در مورد تربیت و حمایت فرزند و ... در این مقاله سعی شده است تواناییها و اشراف و آگاهی فردوسی‘به عنوان شاعری بزرگ بیان شود. ضمناً به برخی زمینه های تربیتی و اخلاقی یا روانشناسی رفتاری در اندیشه های شاعر نیز اشاره شده است.

لینک کمکی