مقاله بررسي رابطة بين دو دسته از عوامل سازماني (ساختار و فرهنگ) با مديريت دانش در دانشگاه افسري امام علي (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطة بين دو دسته از عوامل سازماني (ساختار و فرهنگ) با مديريت دانش در دانشگاه افسري امام علي (ع) :
تعداد صفحات :33

در عصر دانایی که دانش مهمترین سرمایه هر سازمان و جامعه‌ای محسوب می‌شود, مدیریت دانش وظیفه سازمان‌هایی است که می‌خواهند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند. بسیاری از سازمان‌ها که می‌خواهند بقا و موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند, مدیریت دانش را در پیش گرفته‌اند. اما موفقیت این امر مستلزم آن است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله ساختار و فرهنگ سازمانی دارای ویژگی‌های خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشند. وجود شکاف و ناهماهنگی در بین این عوامل, مانع مدیریت دانش خواهد شد. در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددی که در مدل‌های سازمانی مختلف ذکر شده‌اند, به بررسی دو عامل کلیدی «ساختار سازمانی» و «فرهنگ سازمانی» در رابطه با مدیریت دانش پرداخته می‌شود. «خلق دانش» و «انتقال دانش» به عنوان دو فعالیت اصلی و کلیدی مدیریت دانش در نظر گرفته شده‌اند که ارتباط عوامل سازمانی با این دو عامل کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش به صورت (توصیفی- پیمایشی) است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه فرماندهان, مدیران و استادان دانشگاه افسری با مدرک کارشناسی به بالا می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین این عوامل سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. بنابراین باید به سازمان به عنوان یک «سیستم» نگاه کرد و همه این عوامل را مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها شناسایی و تحلیل شود. بررسی وضعیت عوامل سازمانی از حیث ویژگی‌های لازم در رابطه با مدیریت دانش, اقدام اولیه مهمی است که می‌تواند بنیان مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا فراهم سازد.

لینک کمکی