مقاله شناسايي مورفولوژيکي و مولکولي glomerata Peyronellaea عامل لکه برگي پيچک صحرايي در استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي مورفولوژيکي و مولکولي glomerata Peyronellaea عامل لکه برگي پيچک صحرايي در استان کردستان :
تعداد صفحات :10

چکیده طی پاییز سال 1392 از مزارع توت‌فرنگی در مناطق مختلف استان کردستان بازدید به‌عمل آمد. در اکثر مزارع, علف­هرز پیچک صحرایی با علائم لکه برگی مشاهده و جمع‌آوری شد. بافت­های دارای علائم پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت‌سدیم 5/0 درصد روی محیط‌کشت PDA (سیب‌زمینی, دکستروز, آگار) کشت داده شد. پس از هفت روز انکوباسیون در دمای 25-23 درجه سانتی‌گراد, پرگنه قارچ از قطعات کشت داده شده جدا و خالص‌سازی گردید. در مجموع 21 جدایه قارچی واجد پیکنیدیوم به‌دست آمد که از نظر مورفولوژیکی کاملاً شبیه بودند. یکی از جدایه‌ها, به‌عنوان نماینده مورد بررسی مولکولی قرار گرفت و نواحی ITS1, ITS2 و ژن 5.8s آن تعیین توالی شد. در نهایت, براساس نتایج بررسی­های مورفولوژیکی و مولکولی قارچ عامل لکه­برگی پیچک صحرایی, Peyronellaea glomerata تشخیص داده شد. این اولین گزارش از P. glomerata به‌عنوان عامل لکه برگی روی پیچک صحرایی می‌باشد. بنابراین در صورتی­که این قارچ روی گیاهان زراعی منطقه بیماری­زایی نداشته باشد, میتواند به‌عنوان عامل بیوکنترل در مبارزه تلفیقی با پیچک صحرایی مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی