مقاله وقوع نماتد سيست طلايي سيب‌زميني (Globodera rostochiensis) و پراکنش آن در استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله وقوع نماتد سيست طلايي سيب‌زميني (Globodera rostochiensis) و پراکنش آن در استان همدان :
تعداد صفحات :16

سیب‌زمینی با سطح زیر کشت حدود 26000 هکتار در استان همدان دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و سهم مهمی در اقتصاد منطقه و ملی دارد. طی بررسی‌هایی که در بهار و تابستان 1387 از مزارع سیب‌زمینی شهرستان بهار صورت گرفت, در قسمت­هایی از مزارع با سطح حدود 10 تا 200 متر مربع به صورت لکه­ای علامت­های کم رشدی و کمبود شدید مواد غذایی مشاهده و برگ‌های گیاهان آلوده چرمی, زبر و دچار پیری زودرس و مرگ شده بودند. در نمونه‌برداری از گیاهان آلوده و بررسی ریشه­ها, نماتدهای ماده به شکل سیست در سطح ریشه‌ها مشاهده شد. در آزمایشگاه لاروهای سن دو با استفاده از روش سانتریفوژ استخراج و سیست‌ها در زیر میکروسکوپ تشریح از سطح ریشه‌ها جدا شدند. پس از بررسی مشخصات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی سیست‌ها و لاروهای سن دوم گونه Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens,1975 در نمونه‌های آلوده تشخیص داده شد. شناسایی مولکولی نیز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه‌های G. rostochiensis و G. pallida انجام گرفت که نتایج مطالعه میکروسکوپی را در تایید گونه G. rostochiensis تکمیل نمود. با توجه به اهمیت این نماتد قرنطینه‌ای و خسارت­زا, بررسی و نمونه برداری از کلیه مزارع سیب‌زمینی استان انجام گرفت و پراکنش بیماری در منطقه تعیین گردید. از بیش از 90 درصد بوته­های آلوده به نماتد قارچ عامل بیماری شانکر رایزوکتونیایی جداسازی شده و میانگین شدت توسعه شانکر در ساقه­های زیرزمینی براساس شاخص آلودگی(صفر تا چهار) 9/2 تعیین گردید که ممکن است مبین بر هم­کنش مثبت بین دو عامل بیمارگر فوق باشد. میزان پراکنش نماتد در شهرستان بهار 81 مزرعه آلوده به وسعت 450 هکتار با تراکم آلودگی 213 لارو و تخم در هر گرم خاک و در شهرستان همدان 9 مزرعه آلوده به وسعت 73 هکتار با تراکم 100 لارو و تخم در هر گرم خاک بود.

لینک کمکی