مقاله تهيه سازه اختصاصي بذر حاوي قطعات OMEGA و SAR به منظور افزايش بيان ژن در بذر گياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تهيه سازه اختصاصي بذر حاوي قطعات OMEGA و SAR به منظور افزايش بيان ژن در بذر گياه :
تعداد صفحات :12

پایین­بودن سطح بیان ژن­ها, از مهم­ترین فاکتورهای محدودکننده تولید پروتئین­های نوترکیب در گیاهان می­باشد. انتخاب بافت مناسب گیاه جهت بیان و نیز بهبود تظاهر قطعه ژنی از جمله راه­های افزایش بیان ژن در گیاه می­باشند. در این پژوهش با طراحی و تهیه سازه اختصاصــــی بذر به­هــــمراه قطعـــات افزایـــنده بیــان ژن؛ OMEGA(Tobacco Mosaic Virus 5" –leader) و SAR (Scaffold Attachment Region) سعی شده است تا ضمن بیان اختصاصی ژن موردنظر در بذر گیاه, بیان آن نیز افزایش یابد. توالی OMEGA مورد استفاده, به­عنوان یک تنظیم­کننده ترجمه عمل می­کند و کارآیی ترجمه را بالا می­برد و توالی SAR با مکانیزم­های مختلف می­تواند از خاموشی ژن منتقل­شده جلوگیری کند. در ابتدا با طراحی آغازگرهای اختصاصی و انجام واکنش PCR قطعه OMEGA به ابتدای ژن GUS متصل شد. قطعه­ی SAR (pS206-1) نیز از ژنوم گیاه توتون جداسازی گردید. سپس دو قطعه با استفاده از روش SOEingPCR به هم متصل شدند به­نحوی­که توالی OMEGA در بالادست ژن GUS و توالی SAR در پایین­دست آن قرار گرفت. صحت قطعه حاصله (-GUS-pS206-1) با استفاده از هضم آنزیمی و توالی­یابی مورد تأیید قرار گرفت. سپس ساب­کلونینگ در ناقل گیاهی pBI121 حاوی پیش­برنده اختصاصی بذر انجام شد.

لینک کمکی