مقاله رديابي و تعيين جايگاه تاکسونوميکي جدايه‌هاي ايراني ويروس موزائيک چغندرقند براساس ترادف پروتئين پوششي ويروس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رديابي و تعيين جايگاه تاکسونوميکي جدايه‌هاي ايراني ويروس موزائيک چغندرقند براساس ترادف پروتئين پوششي ويروس :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

در این پژوهش وقوع ویروس موزائیک چغندرقند (BtMV) در مزارع چغندرقند استآن‌های خراسان رضوی, خراسان شمالی و البرز بررسی شد و به‌منظور تعیین جایگاه تاکسونومیکی جدایه‌های ایرانی BtMV و بررسی رابطه فیلوژنتیکی آن‌ها با سایر جدایه‌های گزارش شده از دنیا, بخشی از ژنوم ویروس شامل منطقه ژنی رمزکننده پروتئین پوششی و انتهای NIb تعیین ترادف شد. به این منظور, استخراج RNA و واکنش RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی روی نمونه‌های الایزا مثبت انجام و محصول پی‌سی‌آر در پلاسمید PTZ57R/T همسانه‌سازی و تعیین ترادف شد. منطقه ژنی رمزکننده پروتئین پوششی و بخشی از انتهای NIb در این توالی‌ها به همراه سایر توالی‌های موجود در GenBank هم‌ردیف‌سازی شدند. سپس ماتریس درصد برابری و مولفه­های تکاملی به‌دست آمد. ترسیم درخت فیلوژنتیکی و ردیابی وقوع نوترکیبی نیز انجام شد. براساس درخت فیلوژنتیکی رسم شده, جدایه­های BtMV به دو گروه تقسیم شدند؛ جدایه‌های چین, اسلواکی و استرالیا (Euroasia) در یک گروه و جدایه امریکا در گروهی دیگر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جدایه‌های ایران در دسته مجزایی درگروه Euroasia قرار گرفتند. این اولین گزارش از ترادف بخشی از ژنوم ویروس موزائیک چغندرقند از ایران می‌باشد.

لینک کمکی