مقاله رديابي و شناسايي ويروس موزاييک زرد لوبيا (Bean yellow mosaic virus) از مزارع باقلاي استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رديابي و شناسايي ويروس موزاييک زرد لوبيا (Bean yellow mosaic virus) از مزارع باقلاي استان کرمان :
تعداد صفحات :10

چکیده باقلا با نام علمی Vicia faba L. یکی از حبوبات عمده در ایران است. ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus) در بسیاری از کشورها از مزارع باقلا جداسازی شده است. برای ردیابی و شناسایی آن در مزارع باقلای شهرستان جیرفت, استان کرمان, در سال زراعی 1390, 240 نمونه­ی برگی دارای علایم موزاییک خفیف تا شدید, کوچکی و بدشکلی برگ­ها و هم­چنین تعدادی نمونه فاقد علایم ویروسی و 15 نمونه علف هرز جمع­آوری گردید. ابتدا نمونه­ها با استفاده از آزمون­های سرولوژیکیDAS-ELISA و TPIA و آنتی­بادی چندهمسانه­ای BYMV مورد بررسی قرار گرفتند. 150 نمونه از نمونه­های مورد بررسی به ویروس BYMV آلوده بودند. در بین علف­های هرز جمع­آوری شده, دو بوته­ی سلمه­تره (Chenopodium quinoa) در مزارع شهرستان جیرفت آلوده به BYMV بودند. در شرایط گلخانه­ای یک جدایه­ی انتخابی ویروس (J2) بر روی برخی از گیاهان خانواده­های اسفناج, بقولات, تاج­خروس, سیب­زمینی و شب­بو لکه موضعی و علایم سیستمیک ایجاد کرد. یک قطعه­ی 1700 جفت بازی شامل نواحی NIb, CP و 3´-UTR جدایه­ی J2 با استفاده از جفت آغازگرهای عمومی تیره Potyviridaeدر آزمون IC-RT-PCR تکثیرشد. نتیجه­ی بررسی ترادف نوکلئوتیدی ناحیه­ی NIb نشان داد که جدایه­ی مورد بررسی همراه با یک جدایه­ی ژاپنی جدا شده از روی باقلا در یک گروه قرار می­گیرند. در این تحقیق برای اولین­بار ویروس BYMV از مزارع باقلای استان کرمان جداسازی شد.

لینک کمکی