مقاله الکتروفورز افقي پلي‌اکريل‌آميد با استفاده از چاهک‌هاي ژل‌آگارز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الکتروفورز افقي پلي‌اکريل‌آميد با استفاده از چاهک‌هاي ژل‌آگارز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :8

الکتروفورز افقی ژل‌آگارز, یکی از ابزارهای پایه در زیست‌شناسی مولکولی است. این روش آسان و سریع بوده, استفاده از آن نیاز به مهارت زیادی ندارد. یکی از معایب ژل‌آگارز این است که جداسازی قطعات کوچک DNA با تفاوت­های ناچیز در حد چند جفت باز و همچنین تفکیک قطعات کوچک مولکول­های DNA و پروتئین در این ژل به‌خوبی امکان‌پذیر نیست که به‌طور متداول در این موارد از ژل پلی‌اکریل‌آمید استفاده می­شود. الکتروفورز عمودی ژل پلی‌اکریل‌آمید علی­رغم مزایایی که دارد ولی روشی پیچیده, گران و زمان‌بر می­باشد. اخیراً روشی برای الکتروفورز ژل پلی‌اکریل‌آمید به‌صورت افقی معرفی شده است که ضمن داشتن مزایا نسبت به روش عمودی, ولی نیازمند ساخت دستگاهی جدید جهت انجام عمل الکتروفورز می­باشد. در این پژوهش از دستگاه الکتروفورز افقی ژل‌آگارز با اندکی تغییرات, به‌منظور انجام الکتروفورز ژل پلی­اکریل­آمید برای قطعات DNA تکثیر شونده توسط نشانگرهای ریزماهواره­ای استفاده شد. در این روش عمل الکتروفورز ژل پلی‌اکریل‌آمید, به‌صورت افقی و با استفاده از ژل دو قسمتی آگارز و پلی‌اکریل‌آمید انجام شد. نتایج نشان داد باندهای حاصل از الکتروفورز کاملاً شفاف و واضح می­باشند. همچنین در این روش, مشکلات تشکیل حباب در ژل و پارگی ژل, در هنگام جداسازی شیشه از ژل, وجود ندارد. دستگاه الکتروفورز معرفی شده, دو منظوره است که می­توان از آن هم برای ژل آگارز و هم برای ژل پلی‌اکریل‌آمید استفاده نمود.

لینک کمکی