مقاله تکثير درون شيشه‏ اي انار رقم رباب نيريز با استفاده از قطعات گره‏اي ساقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تکثير درون شيشه‏ اي انار رقم رباب نيريز با استفاده از قطعات گره‏اي ساقه :
تعداد صفحات :12

در این تحقیق, یک روش سریع و کارآمد برای تکثیر درون­شیشه‏ای انار رقم رباب نیریز شرح داده می‏شود. اثر دو محیط­کشت WPM و MS, و تنظیم­کننده‏های رشد مختلف در ریزازدیادی این رقم بررسی شد. برای مرحله پرآوری, محیط­کشت دارای غلظت‏های مختلف کینتین (3/2, 7/4, 2/9 و 4/18 میکرومولار) همراه با 54/0 میکرومولار نفتالین استیک­اسید استفاده گردید. از نظر پرآوری, محیط­کشت WPM در مقایسه با MS کارآمدتر تشخیص داده شد. بهترین غلظت کینتین 2/9 میکرومولار بود که منجر به بیش­ترین طول شاخساره (93/3 سانتی­متر), تعداد برگ (71/10) و تعداد گره (4) در ریزنمونه‏ها شد. محیط نصف غلظت WPM حاوی 4/5 میکرومولار NAA مؤثرترین محیط برای ریشه­زایی شاخساره‏ها بود. گیاهان ریشه­دار شده به­طور موفقیت­آمیزی سازگاری تدریجی شده و به خاک منتقل گردیدند. گیاهان ریز ازدیادی یافته از نظر مرفولوژیکی شبیه به هم بوده و صفات رویشی مشابه با گیاهان مادری نشان دادند.

لینک کمکی