مقاله طراحي و ساخت ناقل ‌بياني ژن فعال‌کننده پلاسمينوژن بافتي انساني براي قارچ دکمه‌اي سفيد Agaricus bisporus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي و ساخت ناقل ‌بياني ژن فعال‌کننده پلاسمينوژن بافتي انساني براي قارچ دکمه‌اي سفيد Agaricus bisporus :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

سیستم گلیکوزیلاسیون قارچ دکمه‌ای سفید مشابهت زیادی با سلول‌های پستانداران دارد و سبب شده است تا این قارچ برای بیان پروتئین‌های نوترکیب گلیکوزیله, از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار گردد. فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی یک پلی‌پپتید تک‌زنجیره‌ای گلیکوزیله است که سبب از بین رفتن لخته‌های خونی می‌شود. راه‌انداز gpdII نژادهای IM008 و Holland737 قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی­مراز تکثیر و با قرار گرفتن راه‌انداز gpdII نژاد IM008 پیش از ژن گزینشگر hph پلاسمید pCAMBIA1304, سازه pCAMBIAH8 ساخته شد. با انتقال قطعات gLI7 و gLI8 (به­ترتیب حاصل اتصال راه‌انداز gpdII نژادهای Holland737 و IM008 به اینترون شماره هفت ژن gpdII و توالی ترشحی ژن لاکاز 1 می‌باشند) به سازه pCAMBIAH8, سازه‌های بیانی p13H87 و p13H88 طراحی و ساخته شدند. سرانجام با ورود ژن tPA به سازه‌های p13H88 و p13H87, سازه‌های بیانی p13H88T و p13H87T ایجاد شدند. سازه‌های ایجاد شده را می‌توان برای تولید tPA و همچنین برنامه‌های بهبود نژادی قارچ دکمه‌ای سفید مورد استفاده قرار داد.

لینک کمکی