مقاله شناسايي، همسانه سازي و تحليل ساختار ژن تيوردوکسين VvTrxh10) h )جدا شده از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم ياقوتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي, همسانه سازي و تحليل ساختار ژن تيوردوکسين VvTrxh10) h )جدا شده از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم ياقوتي :
تعداد صفحات :17

جهت بررسی ساختار ژن تیوردوکسین, RNA کل از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L.) رقم یاقوتی استخراج و با استفاده از روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز نسخه برداری معکوس(RT-PCR) , کتابخانه cDNA تهیه گردید. سپس ژن تیوردوکسین h تحت عنوان VvTrxh10 سنتز, جداسازی و در ناقل پلاسمیدی pUC19 همسانه سازی شد. نتایج توالی­یابی نشان داد که قطعه همسانه سازی شده از ژن تیوردوکسین h حاوی یک چارچوب قرائت آزاد منفرد به طولbp 345 بوده و پروتئینی با 114 اسید آمینه را کد می­کند. بررسی ترجمه پروتئینی توالی رمز کننده نشان داد که این ژن حاوی جایگاه فعال غیر معمولRCGLC , اسید آمینه تریپتوفان ویژه W و یک موتیف ساختاری درگیر در انتقال سلول به سلول در انتهای آمینوی (MAEE) خود می­باشد. بررسی فیلوژنتیکی و نیز همردیف سازی چندگانه نشان داد که این آیزوفرم متعلق به زیرگروه I از تیوردوکسین­های h است. علاوه بر آن, توالی پروتئینی پیش­بینی شده, شباهت زیاد آن را با ژن تیوردوکسین h سایر گیاهان در بانک ژن NCBI نشان داد.

لینک کمکی