مقاله شناسايي باکتري‌هاي تجزيه‌کننده نفت از مناطق آلوده پلدختر و بررسي فاکتورهاي مؤثر بر کارآيي تجزيه در آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي باکتري‌هاي تجزيه‌کننده نفت از مناطق آلوده پلدختر و بررسي فاکتورهاي مؤثر بر کارآيي تجزيه در آنها :
تعداد صفحات :16

آلودگی اکوسیستم‌های طبیعی توسط آلاینده‌های نفتی به‌دلیل پایداری بالا و اثرات زیان‌بار بر محیط‌زیست و سلامت انسان­ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه از روش­های متعدد فیزیکی, شیمیایی, حرارتی و زیست پالایی به‌منظور اصلاح محیط­های آلوده استفاده می­شود. فناوری‌ زیست پالایی بر پایه‌ی استفاده از ریزجانداران طبیعی و یا تراریخت به‌‌منظور احیای مجدد مکان‌های آلوده و حفاظت از محیط‌‌زیست استوار است. در این پژوهش نمونه­برداری از خاک و آب آلوده منطقه تنگ­فنی پلدختر به‌منظور جداسازی و شناسایی باکتری‌های بومی تجزیه‌کننده ترکیبات نفتی صورت گرفت. نمونه­ها پس از انتقال به آزمایشگاه روی محیط­کشت­های نوترینت آگار, نوترینت براث و 2xYT کشت گردیدند. بعد از خالص‌سازی, جدایه­های باکتریایی براساس خصوصیات فنوتیپی - بیوشیمیایی و توالی­یابی بخشی از ناحیه ژن 16SrDNA به‌عنوان گونه­های Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter junii, Acinetobacter baumannii,Delftia tsuruhatensis,Sphingobacterium multivorum, Stenotrophomonas acidaminiphila, Comamonas koreensis شناسایی شدند. همچنین جدایه­های باکتریایی از نظر فاکتورهای تشکیل بیوفیلم, تولید سیدروفور و حرکت اسوارمینگ مورد بررسی قرار گرفتند, که بیشترین میزان تشکیل بیوفیلم و حرکت اسوارمینگ مربوط به گونه Pseudomonas aeruginosaبود. در این تحقیق برای نخستین بار باکتریComamonas koreensis به‌عنوان تجزیه‌کننده نفت معرفی گردید.

لینک کمکی