مقاله آناليز ترانسکريپتوم ژن‌هاي القاء شده در پاسخ به تنش شوري در گياه شورپسند Aeluropus littoralis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آناليز ترانسکريپتوم ژن‌هاي القا شده در پاسخ به تنش شوري در گياه شورپسند Aeluropus littoralis :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

شوری خاک با محدود کردن تولیدات گیاهی ابتدا جنبه‌های نموی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که منجر به کاهش تولیدات گیاهی می‌گردد. در این تحقیق آنالیز بیان ژن مبتنی بر تکنیک cDNA-AFLP جهت مقایسه الگوی بیانی ناشی از تنش شوری در سه سطح 0 (شاهد), 200 و 400 میلی‌مولار NaCl به‌مدت 1 هفته پس از واکشت, در ریشه گیاه Aleuropus littoralis که نزدیک­ترین خانواده به غلات می­باشد, انجام شد. از میان 32 عدد EST جداسازی شده از روی ژل پلی‌اکریل‌آمید, 25 عدد با طول میانگین 250 جفت باز توالی‌یابی شدند. به‌میزان 80% از رونوشت­های توالی‌یابی شده با توالی اسیدآمینه و اسیدنوکلئیک شناسایی شده در موجودات دیگر, شباهت نشان دادند. از طرفی دیگر, 7 رونوشت (EST) به‌عنوان ژن­های جدید احتمالی در نظر گرفته شدند. در نهایت 25 عدد EST در بانک ژن به ثبت رسید که مهم‌ترین آنها شامل گروه­های پروتئینی انتقال‌دهنده پتاسیم, پروتئین­های ریبوزومی, NADH­ دهیدروژناز و گولگین می­باشند. نتایج این تحقیق در درک پایه­های مولکولی تنش شوری و مکانیسم مقاومت جهت اصلاح و مهندسی ژنتیک در بهبود مقاومت غلات در برابر این تنش و تولید گیاهان مقاوم کمک می‌کند.

لینک کمکی