مقاله انتقال و بيان ژن‌هاي پروتئين پوششي ويروس‌هاي Y سيب‌زميني نژاد نکروتيک (PVYN) و ويروس S سيب‌زميني در سيب‌زميني رقم آگريا (Agria Solanum tubersum var)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انتقال و بيان ژن‌هاي پروتئين پوششي ويروس‌هاي Y سيب‌زميني نژاد نکروتيک (PVYN) و ويروس S سيب‌زميني در سيب‌زميني رقم آگريا (Agria Solanum tubersum var) :
تعداد صفحات :18

در این بررسی پس از نمونه‌برداری از مزارع کشت سیب‌زمینی در شهرستان بردسیر استان کرمان, گیاهان آلوده نسبت به ­نژاد نکروتیک ویروس Y سیب‌زمینی (PVYN) و ویروس S سیب‌زمینی (PVS) توسط آزمون سرولوژیکی ساندویچ دو طرفه الایزا (DAS-ELISA) جداسازی شدند. پس از استخراج RNA کل از گیاهان آزمون, با استفاده از واکنش RT-PCR ژن پروتئین پوششی (CP) این دو ویروس تکثیر و به­طور جداگانه در پلاسمید PTZ57R/T همسانه‌سازی شدند, پس از توالی‌یابی و اطمینان از مطابقت توالی ژن‌های PVYN-CP و PVS-CP با توالی‌های این دو ویروس در بانک ژن‌, این دو ژن در ناقل بیانی pBI121 همسانه‌سازی گردیدند. دو سازه حاصله شامل pBI-PVYN-CP و pBI-PVS-CP به دو آگروباکتریوم مجزای GV3850 منتقل و جهت تراژنی دیسک‌های ریزغده مورد استفاده قرار گرفتند. گیاهان ترارژن پس از ریشه‌دار شدن و انتقال به گلدان‌ها, جهت بررسی حضور و بیان ژن‌های PVYN-CP و PVS-CP توسط واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) و آزمون سرولوژیکی الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله از PCR بر روی 20 لاین مقاوم به کانامایسین, نشان داد که به­ترتیب 6 و 4 لاین دارای تراژن‌های الحاقی PVYN-CP و PVS-CP در ژنوم خود می‌باشند. همچنین دو لاین نیز حاوی تراژن‌های الحاقی مربوط به هر دو ویروس بوده‌اند و بیان این ژن‌ها به­صورت همزمان ولی مجزا صورت گرفت.

لینک کمکی