مقاله بررسي اثر پوشش واکس و مدت انبارداري بر خصوصيات کيفي و کارآيي آنتي‌راديکالي ميوه‌ي چهار رقم مرکبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر پوشش واکس و مدت انبارداري بر خصوصيات کيفي و کارآيي آنتي‌راديکالي ميوه‌ي چهار رقم مرکبات :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

پوشش میوه مرکبات با واکس, از رایج‌ترین تیمارهای قبل از انبارداری است. به نظر می‌رسد تغییر ویژگی‌های کیفی و ارزش غذایی میوه در این شرایط نیاز به بررسی دارد. به این منظور, این آزمایش روی میوه‌های برداشت شده‌ی ارقام پرتقال‌ تامسون, مورو, سیاورز و نارنگی پیج انجام شد. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون پوشش), پوشش واکس (Britex Ti), در مدت انبارداری (صفر, 30, 60 و 90 روز) بود. میوه‌های هر رقم پس از تیماردهی در دمای 5 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 90 روز درون سردخانه قرار گرفت و با نمونه‌برداری در روزهای صفر, 30, 60 و 90 خصوصیات کیفی میوه‌ها ارزیابی شد. بر اساس نتایج, میزان کاهش وزن میوه‌ها طی انبارداری, در میوه‌های بدون واکس هر چهار رقم بالاتر از واکس‌دارها بود. پوشش واکس فقط تاثیر معنی‌داری در کاهش ضایعات میوه‌ی رقم تامسون طی انبارداری داشت. میوه‌های با و بدون پوشش واکس تفاوت معنی‌داری از نظر شاخص‌های رنگ پوست میوه, عصاره‌ی میوه, pH, میزان کل مواد جامد محلول و میزان اسید قابل تیتراسیون طی انبارداری نداشتند. در همه‌ی ارقام و میوه‌های تیمار شده نسبت کل مواد جامد محلول به میزان اسید قابل تیتراسیون طی انبارداری کاهش معنی‌دار هرچند جزئی داشت. پوشش واکس سبب افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تا ماه دوم انبارداری شد ولی با نگهداری بیش از دو ماه, کارآیی آنتی‌رادیکالی کاهش یافت. از نظر حسی, به‌جز نارنگی پیج, سایر ارقام با پوشش واکس وضعیت کیفی و حسی بهتری را در مقایسه با بدون پوشش‌ها داشتند.

لینک کمکی