مقاله نقش سولفات روي و نيترات پتاسيم در بهبود پارامترهاي جوانه‌زني بذر گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش سولفات روي و نيترات پتاسيم در بهبود پارامترهاي جوانه‌زني بذر گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

به­منظور بررسی تأثیر روش‌های پرایمینگ بر پارامترهای جوانه‌زنی بذر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.), شانزده تیمار آزمایشی شامل شاهد (عدم پرایمینگ), سه سطح هیدرو‌پرایمینگ با آب‌ مقطر (24, 36 و 48 ساعت), سه زمان اسمو‌پرایمینگ با پلی‌اتیلن‌گلایکول 6000 (پتانسیل­های اسمزی 4-, 8- و12- بار), سه سطح هورمون ‌پرایمینگ (50, 100 و 150 پی‌پی‌ام اسید جیبرلیبک) و شش سطح هالو‌پرایمینگ با محلول‌های نیترات‌پتاسیم (2, 3 و 4 درصد) و سولفات روی (0/1, 0/3 و 0/5 درصد), در آزمایشی بهصورت طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که بیشترین سرعت جوانه‌زنی به ترتیب در تیمار نیترات پتاسیم 2 درصد و سولفات روی 0/5 درصد مشاهده گردید. پرایمینگ بذر سیاهدانه نه تنها صفاتی از قبیل درصد جوانه‎زنی, وزن خشک ریشه‎چه و ساقه‎چه, طول ریشه‌چه و ساقه‌چه را نسبت به تیمار شاهد افزایش نداد بلکه در برخی از تیمارها باعث کاهش معنی‌دار این صفات شدند. استفاده از هورمون اسید جیبریک, پلی­اتیلن­گلایکول و هیدروپرایمینگ تأثیری بر بهبود پارامترهای جوانه‎زنی سیاهدانه نداشت. تیمار نیترات پتاسیم 2 درصد و سولفات روی 0/5 درصد بر افزایش سرعت جوانه‌زنی و بنیه بذر سیاهدانه مؤثر بود. به‎طورکلی نتیجه‎گیری ‎شد که برای ارتقا جوانه‎زنی بذر سیاهدانه در شرایط زراعی می‎توان پرایمینگ بذر با سولفات روی 0/5 درصد و یا نیترات پتاسیم 2 درصد را پیشنهاد نمود.

لینک کمکی