مقاله جايگاه زن در خانواده با انديشه پولِس و قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه زن در خانواده با انديشه پولِس و قرآن کريم :
تعداد صفحات :17

منابع و متون مقدس دینی از جمله مهمترین عوامل تعیین کنند نگرش, انگیزش و کنش انسان درباره مسائل مختلف است و کتاب مقدس به عنوان متن دینی مقدس و مرجع دارای حجیت و در طول تاریخ مسیحیت, منشأ استخراج و استنباط تعالیم و احکام مختلف درباره زن بوده و جایگاه او را در عرصه های مختلف حیات, تعیین و تبیین کرده است. نامه های پولس به عنوان مهمترین شخصیت شکل دهند مسیحیت رایج, بخش قابل ملاحظه ای از عهد جدید را تشکیل می دهد و در آموزه های خود وامدار تعالیم عهد قدیم و به ویژه سفر پیدایش از تورات است. تعالیم این بخش از تورات, منشأ استنباط احکام خاصی در حوز مسائل زنان از جانب پولس شده است که در طول تاریخ مسیحیت, محرومیت هایی را برای زنان به دنبال داشته است. تعالیم و محرومیت هایی که مورد تأیید قرآن کریم نیست.

لینک کمکی