پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک :

پاورپوینت راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی Egovernment:راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک(قسمت اول(

پیشگفتار

دولت‌ الکترونیکی‌ چیست‌؟

تسهیل‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ شهروندان

چرا دولت‌ الکترونیک‌ ؟

ضرورت‌ ایجاد دولت‌ الکترونیکی

مهم‌ترین‌ اهداف‌ سیاست‌ ها و ابتکارهای‌ دولت‌ الکترونیکی

دولت الکترونیکی Egovernment:راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک(قسمت دوم(

راهبرد شفاف‌

رهبری‌ اجرایی‌ قوی‌

تعهد کلیه‌ طرف‌ های‌ ذی‌نفع‌

وجود ظرفیت‌ کافی

تغییر فرهنگی

زیرساخت‌ الکترونیکی‌

درگاه

واسط ادغام‌

مدیریت‌ داده‌ الکترونیکی‌


لینک کمکی