فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی :

پاورپوینت سیستمهای دودویی

پاورپوینت سیستمهای دودویی دارای 302اسلاید می باشد که بخشی از متن و فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید

بخشی از متن:

– باید از R-1رقم برای نمایش اعداد استفاده کرد.

– مثال:

AR = an-1 an-2 ... a1 a0 .a-1…a-m

نقطه در اینجا قسمت طبیعی و کسری عدد را از یکدیگر جدا کرده است.

– ارزش ARبرابر است با:

V(AR ) =

– هزینه ساخت سخت افزار(ALU,CPUو کانالهای ارتباطی)

– زمان لازم برای پردازش داده ها

– جداول لازم برای جمع ریاضی اعداد

– در سیستم هائی که مکان رقم در آنها دارای وزن نیست:

– جدول جمع دو رقم برای چنین سیستم‌هائی پایان پذیر است, اما هر چه اندازه جدول کوچکتر باشد ,ساخت آن مقرون به صرفه تر است.بنابراین در چنین شرایطی مبنای 2مرجح تر از مبنای 10است.

فایل پاورپوینت سیستمهای دودویی
فهرست مطالب:

•انواع داده‌ها

کشف خطا

نمایش عددی داده‌ها

نمایش عددی دادها

نمایش عددی دادها

نمایش عددی دادها

مقایسه اعداد در چهار مبنا

تبدیل بین مبناهای 16,2و8

تبدیل اعداد در مبنای 10به مبناهای دیگر

تبدیل دسیمال به مبنای R

تبدیل دسیمال به مبنای R

مکمل اعداد

• اعداد با ممیز ثابت

• اعداد علامت دار

• اعداد علامت دار

• نمایش اعداد با ممیز ثابت

• خصایص سه روش نمایش اعداد علامت دار

• خصایص سه روش نمایش اعداد علامت دار

• وزن ارقام در سیستم مکمل دو

• جمع اعداد علامت دار در سیستم اندازه-علامت

• جمع اعداد علامت دار در سیستم اندازه علامت

• جمع دو عدد علامت دار در نمایش مکمل دو

• جمع دو عدد نمایش داده شده در سیستم مکمل یک

• مقایسه نمایش اعداد علامت دار در سه سیستم

• مقایسه نمایش اعداد علامت دار در سه سیستم

• تفریق

• نمایش اعداد با ممیز شناور

• اعداد با ممیز شناور

• اعداد با ممیز شناور

• خصوصیات نمایش اعداد بصورت ممیز شناور

• نمایش داخلی و خارجی

• نمایش خارجی

• نمایش خارجی

• انواع کدهای دسیمال

• تحلیل کد گری

• نمایش کاراکترها بوسیله کد ASCII

• کدهای تشخیص خطا

• کدهای تشخیص خطا

• تولید بیت توازن

• تولید کننده بیت توازن

•جبربول

اصول جبر بول

جدول درستی توابع بولی

نحوه نمایش توابع بولی

تبدیل بین شکلهای متعارف

تبدیل توابع بولی به مجموع جملات می‌نیمم

تبدیل توابع بولی به فرم حاصلضرب جملات ماکزیمم

روش دیگر

گیت های منطقی در درون ICها

گیت AND

گیت NAND

طراحی و تحلیل مدارهای ترکیبی

تحلیل مدار با استفاده از جدول درستی

ساخت مدارهای ترکیبی

تحقق NAND و NOR

ساده سازی توابع بولی

روشهای سادهسازی توابع

استفاده از قضایا و اصول جبر بول

جدول کارنو برای دو متغیر

جدول کارنو برای سه متغیر

کاربرد جدول کارنو در ساده‌سازی توابع

جدول کارنو برای چهار متغیر

جدول کارنو برای پنج متغیر

تبدیل انواع مختلف
مدارهای منطقی به یکدیگر

مداری تنها با گیتهای NAND

مداری تنها با گیتهای NOR

توابع XOR و XNOR

مدارهای جمع‌کننده و ضرب کننده

رابطه تمام جمع‌کننده

یک مثال از یک جمع کننده 4بیتی

نکات سریزی

مدارهای ترکیبی

نحوه طراحی مدار ترکیبی

مثال طراحی نیم‌جمع کننده

دو صورت متفاوت پیاده‌سازی مدار نیم‌جمع کننده

طراحی تمام‌جمع‌کننده

نمودار منطقی تمام جمع‌کننده

طراحی تمام‌تفریق کننده

طراحی مدار جمع‌کننده BCD

مدار جمع‌کننده BCD

نحوه مقایسه دو عدد

پیاده‌سازی تمام جمع‌کننده با دیکدر

MUX چهارتایی 2 خطی به 1 خطی

مراحل پیاده‌سازی

حافظه‌ها

بلوک دیاگرام کلی حافظه

سیکل‌های حافظه

ساختار داخلی یک حافظهRAM

حافظه‌های ROM

بلوک دیاگرام یک ROM

تحقق مدار ترکیبی با استفاده از ROM

یک PALچهار ورودی-چهار خروجی

فلیپ‌فلاپها

مدارهای منطقی ترتیبی

مثالهائی از مدارات منطقی ترتیبی

حافظه چیست؟

مدارهای ترتیبی

جداول تحریک فلیپ فلاپها

ثباتها و شمارنده‌ها

عنوان: سیستمهای دودویی

فرمت: پاورپوینت

صفحات:302 اسلاید

لینک کمکی