پاورپوینت مدیریت بحران در معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت مدیریت بحران در معماری :

پاورپوینت مدیریت بحران در معماری درای63 صفحه با فرمت ppt

بحران عبارت است از شرایط و وضعیتی که بر اثربروز بلایای طبیعی و انسان ساخت بوجود می‌آید و در آن نظام اجتماعی در یک محدوده جغرافیایی گسیخته می‌شود و نیاز به مراقبت‌های ویژه و فراهم نمودن ضروریات زندگی اهمیت می‌یابد. lتعریف بحران مطابق طرح جامع امداد ونجات کشور : lبحران : lحوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید, مشقت و سختی را یه یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری , فوری و فوق العاده دارد.

Disaster بحران

"وضعیت بحرانی وضعیتی است که بر اثر وقوع یک حادثه مشخص روی داده به طوری که سازمانهای معمول با منابع و امکانات موجود قادر به مقابله با آن

نیستند. به عبارت دیگر فراتر از توان سازمانهای معمول و موجود است .این گونه بحرانها معمولا در اثر حوادث طبیعی رخ می دهند و اثرات آنها حداقل به طور

[ بالقوه و اغلب در عمل خطرناک, ویرانگر و کشنده می باشد."[ 1

[1] .David Alexander-Principles of Emergency and Management – Oxford univerist press - 2002

لینک کمکی